دسته بندی ها

بر چکاد چکامه عشاق

کد شناسه :252796
بر چکاد چکامه عشاق

ابن فارض، شخصیت غریبی است و از رو این غربت، قرابتی با حافظ شیرازی دارد. از او تنها همین دیوان قصاید مانده و نه هیچ اثری به نثر؛ و او به واسطه ی قصاید خویش، سلطان العاشقین القب گرفته و «تائیه»ی او و شروحی که بر آن نوشته اند، قرن ها منبع تدریس و تحقیق و البته مصدر وجد و حال و ذوق بوده است. نام ابن فارض در سَده ی هفتم در کنار نام بزرگانی چون ابن عربی و صدرالدین قونوی برده می شود. قصیده ی تائیه ی کبرای او در کنار «فصوص» ابن عربی و «فکوک» قونوی، از منابع مهم مورد استفاده ی جویندگان معرفت بوده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر