دسته بندی ها

شما به خودتان معتاد هستید

کد شناسه :220763
شما به خودتان معتاد هستید
موجود نیست

کتاب شما به خودتان معتادهستید/ این کتابرا به این دلیل نوشتم که خیلی ها باور دارند تغییر به اراده بستگی دارد. آن ها باور دارند اگر آدم ها بخواهند تغییرات مهمی در زندگی شان ایجاد کنند، آن کسانی موفق خواهند شد که اراده داشته باشند. کسانی که از تغییر باز می مانند چیزی درونی کم دارند. آنها فاقد انگیزه یا باوری راسخ هستند که باعث می شود تلاشهایشان را تا آخر ادامه دهند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر