دسته بندی ها

سرمایه داری و دگردیسی آفریقا

کد شناسه :220430
سرمایه داری و دگردیسی آفریقا

کتاب سرمایه داری و دگردیسی آفریقا : نویسندگان که از گینه استوایی در آفریقای مرکزی گزارش می کنند، تمرکزشان بر دگردیسی اجتماعی است و اینکه این دگردیسی در آنجا چگونه متبلور می شود و چگونه درآمد ناشی از استخراج نفت از اعماق دریا برای ساختن زیربنایی بکار می رود که افزایش بارآوری کار پیدایش صنعت و پیشرفت بر آن متکی است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر