دسته بندی ها

مدیریت و موفقیت ساخت ژاپن

کد شناسه :210782
مدیریت و موفقیت ساخت ژاپن

کتاب مدیریت و موفقیت ساخت ژاپن: نامه ای به پدرم نوشتم و به آنان دادم . در نامه گفتم: نمی توانم بگویم تا چه مدت در اینجا خواهیم بود. امکان دارد حتی آمریکائیها ما را بکشند. بنابراین از این دو جوان مواظبت کنید. بعدا مادرم مرا سرزنش کرد که چرا در هنگامی که برنجی برای خوردن وجود نداشت دو نفر غذاخور اضافی برای ما فرستادی؟........

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر