دسته بندی ها

وضعیت پسا مدرنیته

کد شناسه :219651
وضعیت پسا مدرنیته
موجود نیست

کتاب وضعیت پسامدرنیته/ نویسنده در این جا تاریخ اجتماعی و معناشناختی_از روشنگری تا عصر حاضر_ مدرنیسم و بروزات سیاسی، ایده‌ها و جنبش‌های اجتماعی همچنین تبلور آن در هنر، ادبیات و معماری را پیش روی خواننده قرار می‌دهد. او به طور اخص چگونگی تفاوت معنا و مفهوم زمان و فضا را طی زمان و فضا مورد بررسی قرار و نشان می‌دهد که تفاوت یاد شده ارزش‌های فردی و فرایندهای اجتماعی را به عمیق‌ترین شکل تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر