دسته بندی ها

تئوری و سیاست های اقتصاد کلان

کد شناسه :216249
تئوری و سیاست های اقتصاد کلان

کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان : در تئوری اقتصاد خرد عموما اینطور فرض می شود که اقتصاد در استغال کامل قرار دارد ؛ از اینرو در قلمرو خرد ؛ نوع تحلیل ها روی تعیین قیمت های نسبی و تخصیص منابع کمیاب به موارد استفاده مختلف تمرکز دارند ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر