دسته بندی ها

کندوکاوی بر ماهیت روش تدریس

کد شناسه :215656
کندوکاوی بر ماهیت روش تدریس

کتاب کندوکاوی بر ماهیت روش تدریس/ کتاب حاضر بر آن است تا مباحث تدریس و یادگیری را از جنبه فلسفی و معرفت شناسی مورد بحث و بررسی قرار دهد. به لحاظ روش شناسی در محدوده آموزشی کلاس عمده ترین نقش آموزگار، تدریس و عمده ترین نقش فراگیر، یادگیری است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر