دسته بندی ها

زندگی من و یک داستان دیگر

کد شناسه :215608
زندگی من و یک داستان دیگر

کتاب زندگی من و یک داستان دیگر : رئیس اداره به من گفت تنها به احترام پدرتان شما را نگه داشته ام ، اگر نه تا به حال هزار بار به هوا پریده بودید . جوابش دادم آقای رئیس اگر به شکسته نفسی تعبیر نکنید تا کنون باور نمی کردم که حقیر پرتده هم باشم و ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر