دسته بندی ها

فرهنگ نامه افکار مثبت

کد شناسه :215605
فرهنگ نامه افکار مثبت

کتاب فرهنگ نامه افکار مثبت/ کلمات چه می گویند/ توانایی و قدرت مان به اندازه ی اطمینانمان بستگی دارد. اطمینان نخستین سر توفیق است. چیزی را به صرف آن که دیگری به شما اطمینان ندارند، به سادگی رها نکنید. کسی به خودش اطمینان دارد، بقیه را هدایت خواهد کرد. کسانی توانایند، که فکر می کنند توانایند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر