دسته بندی ها

شبکه باور

کد شناسه :214952
شبکه باور

کتاب شبکه باور : پاره از فلاسفه زماني بر اين اعتقاد بودند که هر که هر مطلب صادقي را علي القاعده مي توان با آغاز هاي بديهي و از راه مراحل بديهي به اثبات رساند

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر