دسته بندی ها

علم و مذهب

کد شناسه :211013
علم و مذهب

کتاب علم و مذهب/ در یک سده و نیم گذشته هیچ موضوعی بیشتر از موضوع تکامل (برایش) بر مباحثات مربوط به علم و مذهب حاکم نبوده است. در واقع بسایری از مردم، گفتمان تکاملی - آفرینشی را مسئله تصلی مجادلات در جریان بین مردم می دانند؛ و البته هم حق دارند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر