دسته بندی ها

کافکا به سوی ادبیات اقلیت

کد شناسه :210706
کافکا به سوی ادبیات اقلیت

کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت: «کافکا»‌ی دلوز و گوتاری کافکای دلمرده و افسرده‌ای ایست که قرائت‌های مرسوم به ما نشان می‌دادند؛ بلکه کافکایی شادان است، نویسنده‌ای قوی‌پنجه، مرزشکن و پیوسته خط‌گریز. ادبیاتی که کافکا به عنواند نویسنده‌ی اقلیت می‌افریند به هیچ معنایی تقلیل دادنی نیست؛ آثار کافکا معنا ندارند، نمی‌توان ناشناختگی آن‌ها را به امری شناختی فروکاست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر