دسته بندی ها

صفویان سلسله تاریخ ایران

کد شناسه :210463
صفویان سلسله تاریخ ایران
موجود نیست

کتاب صفویان (سلسله تاریخ ایران)/ حکومتی که شاه اسماعیل صفوی در اوایل قرن دهم برپا کرد یک حکومت تئوکراتیک و مذهبی برپایه تشیع بود. اعلام سلطنت اسماعیل در تبریز و پیروزیهای نظامی و سیاسی او بیشتر موقوف به مقام مرشد کاملی او بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر