دسته بندی ها

معرفت و اشراق دراندیشه سهروردی

کد شناسه :207774
معرفت و اشراق دراندیشه سهروردی
موجود نیست

کتاب معرفت و اشراق در اندیشه سهروردی/ اندیشه های شهاب الدین سهروردی مبتنی بر نظام منسجم و استوار در اصول و قواعد اشراق است. او از نخستین متفکرانی است که کوشید تا برخی از مشکلات نظام منطقی اندیشه ارسطو و ابن سینا را به طریقی بدیع سامان دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر