دسته بندی ها

بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی

کد شناسه :205906
بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی

کتاب بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی/ مطالعه و مقایسه ی این مقالات نباد داوری هایی جزمی و قطعی تلقی شود بلکه باید الهام بخش بررسی و آزمون مجدد آثار مهم مورد بحث و مخصوصا برانگیزاننده ی تلاش هایی تازه در انجام جامعه شناسی در انجام جامعه شناسی تاریخی در سطحی عالی از آن نوع باشد که محققان بزرگ مورد بررسی در این کتاب بدان نایل شده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر