دسته بندی ها

چهار نمایشنامه عروسکی ژاپنی

کد شناسه :203462
چهار نمایشنامه عروسکی ژاپنی
موجود نیست

کتاب چهار نمایشنامه ی عروسکی ژاپنی/ اگر ترجمه های کتاب موجود در کتابخانه ها، تنها راه مواجهه ما با نمایش نامه های خارجی باشد، در این صورت درک و دریافت مان از تاریخ ادبیات نمایشی ناکامل و مجازی خواهد بود، که این تاریخ چیست مگر سیر متونی نمایشی که هر یک به دوره ای تعلق دارند و به جغرافیایی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر