دسته بندی ها

بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد

کد شناسه :203251
بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد

کتاب بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد : در آن هنگام که بین جوانان پایتخت شایع شد که زرتشت ظهور کرده است و وی را در چندین جا درخیابان ها و میدان ها هم دیده اند، تعدادی اندک و انگشت شمار از جوان راه افتاده اند بروند وی را ببینند. اینان جوانانی بودند که از میدان های جنگ به میهن بازگشته بودندو با دیدن دگرگونی ها و اشفتگی ها میهنشان سخت برآشفته و اندوهگین بودند ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر