دسته بندی ها

گیتا کتاب فرزانگی

کد شناسه :200733
گیتا کتاب فرزانگی
موجود نیست

کتاب گیتا کتاب فرزانگی/ گیتا، کتابی کوچک با بیش از هر متن مقدس هندی خوانده شده، بخشی از مهاباهاراتا، یکی از بزرگترین حماسه‌های دنیا در هر زمان و مکان، است، اما این شاعرانه‌ترین و شهره‌ترین بخش آن جویای جنگ نیست، آموزه‌اش صلح و سازش است و از آشفتگی آغاز کرده، به آسایش می‌انجامد. گیتا زبان تمثیلی ندارد،اما کل آن تمثیلی است از نبرد درون انسان، کوششی برای بیرون شدن از چرخ تناسخدست یافتن به راه رهایی، راه یافتن به جاودانگی، وارستگی، سرسپاری و فرزانگی، سه برهه‌ی اصلی در راه رهایی، در هژده دفتر گیتا تجسم یافته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر