دسته بندی ها

الهیات بن مایه فرهنگ

کد شناسه :292427
الهیات بن مایه فرهنگ

این کتاب خلاصه‌ای از عنوان نخستین سخنرانی منتشر شده‌ام است که در بخش برلینی انجمن کانت درباره «اندیشه الهیات بن‌مایه فرهنگ» ایراد شده است. این موجبی از خوشحالی بسیار برای من است که بعد از سپری شدن چهل سال، من می‌توانم این عنوان را برای این کتاب از نخستین سخنرانی عمومی مهم خود برگزینم. با وجود این واقعیت که در خلال بیشترین دوران بزرگسالی‌ام که من معلم الهیات نظام‌مند بوده‌ام، پیوسته مسئله دین و فرهنگ مرکز توجه من بوده است. بیشتر آثار من شامل دو جلد درباره الهیات نظام‌مند، کوشش دارد راهی را که براساس آن مسیحیت به فرهنگ عرفی وابسته است تعیین نماید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر