دسته بندی ها

تم هایی از فلسفه ابن سینا

کد شناسه :292424
تم هایی از فلسفه ابن سینا

کتاب حاضر دربردارندۀ ترجمۀ ۵ مقالۀ انگلیسی، ۲ پیوست فارسی، و ۱ مقالۀ فارسی به قلم نصیر موسویان است. نویسنده در این مقالات، جز در موارد معدود، خود را به ادبیات ابن‌سیناپژوهی در زبان انگلیسی و در دورۀ معاصر محدود کرده است. به سخن دیگر، بررسی تفاسیر فلسفۀ ابن‌سینا در فارسی، عربی، لاتین یا سایر زبان‌ها را در نظر نداشته است. کتاب ذیل سه بخش کلی سامان یافته است: ۱-شناخت؛ که شامل دو مقاله با عنوان «ابن ‌سینا، تجربه‌ گرایی و عقل ‌گرایی» و «قضایای اولیه: بخشی از بنیاد دانش» است. ۲-ذهن؛ که شامل دو مقاله با عنوان «پیدایش نفس و رابطۀ آن با بدن» و «خودآگاهی و انواع آن» است. ۳- زبان؛ که شامل دو مقاله با عنوان «سمانتیک “معنا”» و «گفتار در باب بعضی از آنچه نیست» است

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر