دسته بندی ها

انجمن ارواح غمگین 1

کد شناسه :290216
انجمن ارواح غمگین 1

آیا تا به حال احساس تنهایی یا اضطراب داشته ای؟ احساس این که به هیچ جا تعلق نداری؟ انگار که نامرئی هستی؟ اگر جوابت بله است می توانی ارواح هم فکر و هم زبان خودت را در انجمن ارواح غمگین پیدا کنی. این داستان یکی از آن روزهاست، همان روزهایی که به قدری حالت گرفته است که به زور می توانی از تختخواب بلند شوی، روزهایی که برایت سخت است حتی اتاقت را ترک می کنی و وقتی بیرون می روی با خودت می گویی کاش در خانه می ماندم، اما حتی بدترین روزها هم می تواند غافلگیرت کنند. وقتی روح غمگینی که در یک مهمانی شلوغ تنهاست، روح غمگین دیگری را در آن طرف اتاق می بیند. آن دو تصمیم می گیرند با هم از مهمانی بیرون بیایند اتفاقی که بعدش می افتد همه چیز را تغییر می دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر