دسته بندی ها

ارلاندو ( حقیقت چهار قرن زندگی )

کد شناسه :290092
ارلاندو ( حقیقت چهار قرن زندگی )

اورلاندو از مهمترین آثار ویرجینیا وولف می باشد که در اصل، نه فقط یک داستان بل تبلوری است از آنچه در ذهن خلاق او گذشته است. ویرجینیا وولف در رمان «اورلاندو»، روح شعر و ادبیات را در قالب پسرکی به نام اورلاندو متبلور می سازد و این جوان شاعر در نیمه ی رمان تغییر جنسیت می دهد و زن می شود، زن شدن اورلاندو آن قدر طبیعی اتفاق می افتد که نیازی به هیچ توجیه علمی نیست. اورلاندو می خواهد زن باشد و از زن بودن خود خوشنود است. همین. اورلاندو می خواهد مادر باشد و از مادر بودن خود خوشنود است. همین. این رمان می تواند نشاته ی این باشد که ادبیات به سمت زنانگی می رود. روح ادبیات در جستجوی زنانگی است چون دیگر از زبان مردانه و منطق مردانه و سلطه ی مردانه خسته شده است. ویرجینیا وولف به جو سطحی و سراسر آکسیون و تنش عملی مردانه بی اعتماد بود، نیز به رمان تخیلی بازاری که بی مایگی اش را هیچ به خود نمی گرفت. واقعیت موجود را در «حیرت و سرگشتگی درون و حال ملموس و آکنده از آگاهی» با گونه ای تعصب صوفیانه محک می زد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر