دسته بندی ها

البلغه فی الحکمه

کد شناسه :289463
البلغه فی الحکمه

قطب الدین ابوالفضائل عبدالقادر بن حمزة بن یاقوت اهری از جمله حکیمان و متالهان قرن هفتم هجری است که در حکمت و فلسفه علاوه بر التفات به جنبه های عقلی و استدلالی ، همچون صاحب حکمت اشراقی بر جنبه ذوق و اشراق و کشف و شهود نیز تاکید بسیار می ورزد و خود در مقام فلسفه ورزی این روش را به کار می بندد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر