دسته بندی ها

ترجمه و متن کتاب الشفاء ( بخش ریاضیات فن سوم جوامع علم موسیقی )

کد شناسه :289216
ترجمه و متن کتاب الشفاء ( بخش ریاضیات فن سوم جوامع علم موسیقی )

صوت از حیث هو صوت از اعرف امور است ، و هر ذوالفهمی از آن به وجهی شناخت دارد ؛ و از اموری نیست که برای علم اجمالی از آن لازم آید جنس و فصلی ، یا جنس و عرض جمع آیند تا آن را یه معرفتی کشند و موجب شناخت آن شوند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر