دسته بندی ها

چالش های فن سالاری برای دموکراسی

کد شناسه :289206
چالش های فن سالاری برای دموکراسی

علاوه بر اقتدارگرایی و تمامیت خواهی ، نظام های دموکراتیک با دو چالش عمده روبرو هستند . یکی چالشی درونی که حاصل تنش میان مشروعیت و کار آمدی شان است و دیگری چالشی بیرونی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر