دسته بندی ها

سیستم کدگذاری حرکات چهره

کد شناسه :289141
سیستم کدگذاری حرکات چهره

تا به امروز رشد هیجانی یکی از بزرگ‌ترین و پربارترین حوزه‌های تحقیقات روان‌شناسی بوده است. چندین دهه است که محققان جذب چگونگی پاسخ دادن، تشخیص دادن و تفسیر حالات هیجانی چهره شده‌اند. چهره‌ها دستۀ بسیار خاصی از محرک‌ها برای ما انسان‌ها هستند. به‌دلیل اهمیت آن‌ها برای تعاملات اجتماعی روزمرۀ ما، درک حالات چهرۀ انسان همچنان موضوعی مهم در مطالعات روان‌شناسی است. نشانه‌های هیجانی ممکن است کلامی یا غیرکلامی باشند؛ اگر پیام کلامی مبهم باشد، رفتار غیرکلامی –مانند بیانات چهره‌ای– ممکن است منظور را روشن سازد. بیانات چهره‌ای یکی از عمده‌ترین راه‌هایی است که انسان به وسیلۀ آن هیجاناتش را انتقال می‌دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر