دسته بندی ها

فرمانروای جهان کیست

کد شناسه :289137
فرمانروای جهان کیست

عنوان پرسشگرانه این کتاب، پاسخی آسان و صریح ندارد. پیچیدگی جهان، بیشتر از میزانی است که بتوان به سادگی پاسخی برای این پرسش یافت. در عین حال شناختن کنشگران مشهور و تأثیرگذار در ‎جهان، نمی تواند زیاد دشوار باشد. به آسانی می توان دریافت که هر یک از این کنشگران در شکل دادن به امور جاری جهان تواناییهایی ویژه دارد و تفاوت او با دیگران، بسیار است. ‏اگرگمان کنیم «اربابان جهان» نمایندگان مردم کشورهای خود هستند شاید ادعایی بعید به نظر برسد، ولی برعکس حتی در حکومتهای بیشتر مردمسالار، گستره تأثیر مردم بر تصمیمات دولتی و سیاسی، بسیار اندک است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر