دسته بندی ها

تربیت احساسات

کد شناسه :288977
تربیت احساسات

ممکن است در روز با هزاران نفر برخورد داشته باشیم.حرف بزنیم و آدم های متفاوت را نگاه کنیم و بی تفاوت از کنارشان بگذریم.اما از میان این همه ناگهان دیدار یک نفر جرقه ای در وجودمان روشن می کند که این همان عشق در یک نگاه است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر