دسته بندی ها

نظریه هنر اسلامی (‌مفهوم زیبایی شناسی و ساختار معرفتی )

کد شناسه :288762
نظریه هنر اسلامی (‌مفهوم زیبایی شناسی و ساختار معرفتی )

((آدمی آفریده ای خوددگرگون ساز است که رفع هر سلسله ایی از نیاز ها ، خصلت او را تغییر می دهد و نیازها و شکل های جدیدی را برای او پدید می آورد... هیچ اساس و بنیاد دگرگون ناپذیر و ثابتی وجود ندارد که جمیع آدمیان در همه زمان ها در آن مشترک باشند . هر چیزی در زندگی انسان و در تاریخ باید به صورت تابعی از یک فرآیند درک شود ... هر شکلی از هنر و فرهنگ برای عصر خودش ارزش و اعتبار دارد ))

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر