دسته بندی ها

تاریخ زنان فیلسوف

کد شناسه :288758
تاریخ زنان فیلسوف

زنان فیلسوف در آغاز قرن بیستم همچنان با محدودیت های بسیاری برای دسترسی به آموزش رسمی در فلسفه مواجه بودند ، اما در این قرن توانستند به دانشکده های فلسفه وارد شوند و به درجه استادی برسند . گرچه نمیتوان شواهد دال بر تبعیض جنسی را نادیده یا دست کم گرفت ، دست کم حالا دیگر زنی فیلسوف بودن امری غیر عادی نیست . کتاب حاضر ، که جلد چهارم از مجموعه تاریخ زنان فیلسوف است ، باوری شایع را به چالش می کشد ؛ اینکه فلسفه قلمروجولان ذهن بزرگ ترین مردان است . نویسندگان کتاب نشان می دهند که زنان فیلسوف معاصر ، مانند همتایان مردشان ، در شکل دادن به (( مسائل کلان )) فلسفه دخیل بوده اند ؛ نوشته هایی برای اعقاب خود به جا گذاشته اند ؛ مریدان ، شاگردان و پیروانی داشته اند ؛ و در آکادمی ها و انجمن های تخصصی به پرورش و پیشرفت دیگر فیلسوفان کمک کرده اند . زندگی ، آثار و نظام فکری سیزده فیلسوف زن معاصر در فصول مختلف این کتاب بررسی شده است : ویکتوریا لیدی ولبی ، ای . ای . کنستانس جونز ، شارلوت پرکینز گیلمن ، لو سالومه ، مری ویتن کالکینز ، ال . سوزان استبینگ ، ادیت اشتاین ، گردا والتر آین رند ، کورنلیا یوحانا دفوخل ، هانا آرنت ، سیمون دو بووار ، سیمون وی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر