دسته بندی ها

نفت خام و سراب آبادانی

کد شناسه :288655
نفت خام و سراب آبادانی
موجود نیست

دعوی کتاب حاضر آن است که ادبیات می تواند هم نقش پلی را میان مفهوم مدرنیته و عامل نفت که به شکلی گزاف گونه بر تاریخنگاری معاصر ایران سیطره دارند ایفا کند و هم سویه های مردمی تر این تاریخ نگاری را آشکار سازد و همزمان با تاکید بر جوانب حسانی رشته تجارب زیسته در سطوح خرد بر غنای آن بیفزاید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر