دسته بندی ها

زن قوی را از بند رها ساز

کد شناسه :288647
زن قوی را از بند رها ساز

مادر مقدس مظهر شفقت است. او شادی محور و غم زداست. او بر همگان ظاهر می شود. بر همه ... همچون خورشید بر همگان می تابد. او بر متزلزلان آوارگان، معتادان ،دلشکستگان، عزاداران ،رهروان دست و پا بسته ، پرسش کنندگان از روی دره ها ،ظاهر می شود. او بر هر کسی که چشمی برای دیدن ،گوشی برای شنیدن، روحی برای حس کردن و دلی برای مهر ورزیدن دارد ،ظاهر می شود. او بر هر کسی که چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن، روحی برای حس کردن، و دلی برای مهر ورزیدن دارد ظاهر می شود. او زن جنگجو ست او پهلوان تیم ماست. انقلاب آتشینی است با عشق لطیف لایزال. از این رو ، او از آن ماست ، و ما از آن او هستیم. ما متعلق به او هستیم او متعلق به ماست... تمام و کمال

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر