دسته بندی ها

سرنوشت عاشق نیت توست

کد شناسه :285065
سرنوشت عاشق نیت توست

سرنوشت، عاشق نیت توست... وقتی اوضاع روبه راه است چنان اتفاقی برایت می افتد که می گویی «سوختم»، «نابود شدم» و زمین می خوری. دقیقا در آن لحظه، کودکی در درونت که از خوبی تغذیه می شود، می آید و در می زند. می گوید: «بلند شو، بلند شو!» دستت را می گیرد، تاریکی را از بین می برد و تو را به سوی روزهای روشن و خوب هدایت می کند. برای «خوبی» ترس بی معنی است. مگر روشنایی از تاریکی می هراسد؟ وقتی با روزهای بد مواجه شدی محتاج کسی نشو، به جز خدا و بعد نیت خیری که در درونت داری! هرچقدر نیتت خیر باشد، خدا همان قدر با توست! سهم تو در نیت تو پنهان است.. اگر هست و نیستت را هم از تو بگیرد، چرخ گردون می چرخد و سهم تو را به سویت روان می کند؟ هرگز نگو نمی شود! زیرا می شود! فراموش نکن که اگر خدا بخواهد، پرندگان بر فیل ها چیره می شوند عزیز....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر