دسته بندی ها

زنان در تاریخ اندیشه سیاسی از یونان باستان تا ماکیاولی

کد شناسه :283129
زنان در تاریخ اندیشه سیاسی از یونان باستان تا ماکیاولی

در کتاب حاضر، آرلین ساکسونهاوس با کنکاش در ریشه‌های تاریخی انکار حضور اجتماعی سیمای زنانه از یک سو، و تحلیل و تفسیر متون منتخبی از اندیشه‌های سیاسی از یونان باستان تا ماکیاولی از سوی دیگر نشان می‌دهد که «زنان دائما در سراسر تاریخ اندیشهٔ سیاسی حضور دارند». ارزش کار ساکسونهاوس افزون بر رویکرد انتقادی او به دخالت پیش‌فرض‌های مدرن در بازخوانی اندیشهٔ سیاسی پیشامدرن، در برجسته کردن نقش زنان در فهم و دریافت نویسندگان مورد بحث در این کتاب از اهداف، امکانات و محدودیت‌های زندگی سیاسی است. این مهم که با فراروی از ارجاع به متون معیار و نویسندگان معیار در تاریخ متداول اندیشهٔ سیاسی انجام شده است، در نوع خود کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر است. کار این کتاب استخراج ارجاعات پراکنده به زنان در متون مقدس نظریهٔ سیاسی نیست، بلکه آن است که نشان دهد چگونه زنان بخش اصلی فهم و دریافت نویسنده از اهداف، امکانات و محدودیت‌های زندگی سیاسی‌اند. اذعان به این نقش بینش‌های جدیدی را در مورد مطالعهٔ تک‌تک نویسندگان و نیز تاریخ اندیشهٔ سیاسی به عنوان یک کل ایجاد می‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر