دسته بندی ها

گزارش شاهد عینی

کد شناسه :252818
گزارش شاهد عینی

زن به درگاهی پنجره تکیه داده بود و به دور و بر نگاه می کرد. باد ملایمی از سمت رودخانه می وزید و هیچ خبری با خود نداشت. زن نگاه مردم کنجکاوی را داشت که سیری ندارند. هنوز کسی لطفی به او نکرده و جلوی خانه اش زیر اتومبیل نرفته بود. علاوه بر این در طبقه ماقبل آخر زندگی می کرد. تا خیابان فاصله زیاد بود. از آن پایین فقط همهمه ای تا بالا می رسید. همه چیزان پایین پایین ها بود. زن داشت از پنجره کنار می رفت که متوجه شد پیرمرد روبه رویی چراغ اتاقش را روشن کرده است. هوا هنوز روشن بود. نور چراغ یک جوری بود. انگار که در یک روز آفتابی به چراغ روشن حاشیه خیابان نگاه کنی. زن کنار پنجره ماند. «گزارش شاهد عینی» گزیده ای است از داستان های کوتاه مهم ترین نویسندگان المانی زبان قرن بیستم، از هر نویسنده دست کم یک داستان انتخاب شده است که هر کدام لحنی متفاوت از دیگری دارند. کوشش اصلی مترجم بازآفرینی لحن های گوناگون به زبان فارسی بوده است. داستان ها در کنار هم تصویر کاملی از داستان کوتاه المانی به دست می دهند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر