دسته بندی ها

پل ریکور

کد شناسه :252810
پل ریکور

پل ریکور از مهم‌ترین متفکران انتقادی قرن بیستم است. «نظریۀ خوانش» یا هرمنوتیک او مرزهای خوانش آثار ادبی را فرسنگ‌ها پشت سر گذاشته و به‌شکل نظریه‌ای برای خوانش «زندگی» درآمده است. درنتیجۀ این امر، آثاری چون فلسفۀ اراده، قاعدۀ استعاره، زمان و روایت و خویشتن همچون دیگری بر گسترۀ وسیعی از رشته‌های گوناگون، از نقد ادبی و فلسفه گرفته تا دین، تاریخ، مطالعات حقوقی و سیاست، اثر گذاشته‌اند. کارل سیمز، مدیر برنامۀ مشترک زبان انگلیسی/فلسفه در دانشگاه لیورپول، در شرح جذاب خود، اثرگذارترین اندیشه‌های ریکور را می‌کاود و بر مفاهیمی چون خیر و شر، روان‌کاوی، هرمنوتیک، استعاره، روایت، اخلاق، سیاست و عدالت انگشت می‌گذارد. او این اندیشه‌ها را به‌دقت در زمینه و بسترشان قرار می‌دهد، بر تأثیر مستمر آنها درنگ می‌کند، و در این مسیر، گرایش‌های مهم اندیشۀ معاصر را معرفی می‌کند. مؤلف در سرتاسر کتاب ما را برای خوانش خاص خود از آثار ریکور آماده می‌سازد و حاصل کارش کتابی است راهنما که آثار اصلی ریکور را به‌نحو مبسوط شرح می‌دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر