دسته بندی ها

شکسپیر (مقدمه کیمبریج)

کد شناسه :252793
شکسپیر (مقدمه کیمبریج)

ویلیام شکسپیر را بزرگترین نمایشنامه نویس در زبان انگلیسی دانسته اند. مرتبه و منزلتی همسنگ با شاعران بنام ما حافظ و سعدی در شعر و ادبیات فارسی. نویسنده این کتاب، اما اسمیت، کتاب را مقدمه و راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران دانسته است، و حق هم همین است. کتاب به دور از فضل فروشی ، و لحن پرطمطراق به تمامی جنبه های آثار شکسپیر پرداخته است. توضیحات و تفسیرهای او کتاب را به راهنمایی ارزشمند برای درک شکسپیر و بلکه برای فهم تئاتر بدل ساخته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر