دسته بندی ها

نوشتن فیلم کوتاه

کد شناسه :252754
نوشتن فیلم کوتاه

در این کتاب ابتدا مفاهیم و عناصر پایه‌ای فیلم‌نامه‌نویسی، معرفی و سپس توضیح و برای هرکدام از این عناصر مثال‌های زیادی مطرح و بررسی شده است. در این مثال‌ها هم از فیلم‌های کوتاه و هم از فیلم‌های بلند استفاده شده است. در ادامه فرم‌های روایی سفر و موقعیت آیینی توضیح و تفاوت میان آنها بررسی شده است. نقطه قوت دوم این کتاب بررسی ساختارهای متفاوت فیلم کوتاه نظیر ملودرام، هایپر‌درام، داکیو درام (مستند نمایشی) و روایت تجربی است. نگارندگان کتاب، عناصر بنیادین این ساختارها را معرفی و توضیح می‌دهند. نحوۀ بیان و توضیح این ساختارها و بیان مشابهت‌ها و تفاوت‌های این ساختارها با یکدیگر به‌گونه‌ای است که در پایان، خواننده به یک درک نسبتاً کامل از هر‌یک از این ساختارها نائل می‌آید. برای هرکدام از این ساختارها مثال‌هایی آورده شده تا خوانندگان به‌صورت عملی با آنها آشنا شوند. در پایان چندین فیلم‌نامه کوتاه، ضمیمه کتاب گردیده تا حسن ختامی باشد بر یک اثر نسبتاً جامع راجع‌به فیلم‌نامۀ کوتاه. اما شاید یکی از بارزترین وجوه این کتاب، رویکرد نویسندگان آن نسبت به ساختار پرده‌ای فیلم‌نامه کوتاه به‌طور‌کلی است. بر خلاف دیدگاه ارتودکسی غالب در زمینۀ فیلم‌نامۀ کوتاه که معتقد به یک ساختار سه‌پرده‌ای همچون فیلم‌نامۀ بلند است، نگارندگان این کتاب بر این باورند که فیلم‌نامۀ کوتاه اساساً دارای یک ساختار دوپرده‌ای است. در واقع همواره از طریق حذف یکی از پرده‌های دوم یا سوم، پرده اول به پرده پایانی وصل می‌شود. دیگر خصیصه‌ای که فیلم‌نامۀ کوتاه را از نوع بلند آن متفاوت می‌سازد، تناسب میان پرده‌ها است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر