دسته بندی ها

شغل من خواب دیدن است

کد شناسه :252735
شغل من خواب دیدن است

با آن که در آن زمان سی ساله بود، ولی به پیری زودرس دچار شده بود و شکسته تر از سنش نشان می داد. او زن زیبایی نبود، ولی قیافه ی جذابی داشت. او هرگز اسم واقعی اش را به کسی نگفت، اما در میان صحبت هایش به زبان آلمانی، دانشجویان به نام او که فرافریدا بود، پی برده بودند. وقتی از او پرسیدم که به چه دلیل خود را به دور از وطن زیبای مان با آن سواحل زیبا با چنین دنیایی مغایر با عقاید و افکارش وفق داده است تنها با دلخوری پاسخ داد:«چون دوست دارم همیشه در خواب زندگی کنم.»

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر