دسته بندی ها

درد بودن

کد شناسه :252730
درد بودن

«هبوط» یا «درد بودن» نوشتاری است از کویریات و «گفت وگوهای تنهایی» شریعتی برای «مخاطبان آشنا» و محرمان حرم خویش. مکتوب و نوشته ای است با رنگ و سبکی متفاوت، فارغ از «اجتماعیات» و«اسلامیات» وی و رها از هر باید و نبایدی. در اینجا شریعتی، نه ایدئولوگ مسلمان است و نه جامعه شناس مبارز این بار او برای خود می نویسد، تنها و عریان. بی هیچ حد و مرزی، نه چشم کینه ی خلیفه ای او را دنبال می کند تا از او تقیه کند و نه هراس از صدای پای محتسب و – گزمه ای تا قلمش را بشکند. فرصت و عرصه ای مغتنم که برای کمتر متفکری در این دیار دست داده و می دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر