دسته بندی ها

آموزه های شکست

کد شناسه :252717
آموزه های شکست

آموزه‌های شکست کمدی تلخی است که بیهودگی روابط کاری، رئیس و مرئوسی و نقش‌های تحمیل‌شده بر انسان معاصر را روایت می‌کند. نوعی بیهودگی عمیق که انسان امروز را دربرگرفته و او را در تنهایی اندوهناکی فروبرده است. انسان معاصر در میانهٔ این تنهایی، جایگاه شغلی و روابط سلسله‌مراتبی و لزوم ادامهٔ کار را در هر شرایطی حفظ می‌کند. این امر چنان با زندگی او درآمیخته است که حتی آگاهی از وضعیت آزاردهنده‌اش در این دایرهٔ ملال او را از تحمل این بار سنگین نمی‌رهاند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر