دسته بندی ها

سقراط

کد شناسه :250230
سقراط

فهم ناپذیری سقراط با مسئله شخصیت تاریخی او آغاز می شود . از خود سقراط هیچ نوشته ای به دست ما نرسیده است . هیچ گزارشی دال بر آن نیست که او خود چیزی نوشته باشد . بنابراین ما فقط گزارشهایی درباره او در دست داریم . این گزارشها در وهله نخست از آن فیلسوفان است خاصه گزارشهای شاگردانش. منبع دیگر را آثار شاعران همعصر سقراط تشکیل می دهند شاعرانی که او را موضوع طبع آزمایی خود می کردند و آریستوفانس از آن زمره است . و سرانجام این مسئله مطرح است که مجموعه مجسمه های وی را تا چه اندازه می توان مدارکی مستند تلقی کرد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر