دسته بندی ها

شهامت مورد تنفر بودن

کد شناسه :250212
شهامت مورد تنفر بودن

وقتی موضوع تایید شدن در کار باشد تقریبا تمام مردم سعی دارند به عنوان وسیله ای برای رسیدن به آن ، انتظارات دیگران را برآورده کنند. این هم با جریان اندیشه جایزه - تنبیه همخوانی دارد که می گوید اگر کسی حرکت مناسبی انجام بدهد ، باید او را تشویق کرد . اگر برای مثال هدف اصلی کار تو این باشد که انتظارات دیگران را برآورده کنی ، کارت خیلی سخت می شود. چون همیشه نگران هستی که دیگران چطور به تو نگاه می کنند و از قضاوت های آن ها می ترسی و من بودن خودت را سرکوب می کنی . این شاید باعث تعجب ات بشود اما تقریبا هیچ یک از مراجعان من که برای مشاوره می آیند ، خودخواه نیستند . بلکه از این در رنج اند که سعی دارند انتظارات دیگران و پدر و مادرشان را برآورده کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر