دسته بندی ها

پیشگیری از جنگ و تقویت صلح

کد شناسه :250028
پیشگیری از جنگ و تقویت صلح

این کتاب از سری مجموعه آثار ساحت صلح است که توسط نشر نگاه معاصر منتشر می شود. سلسله کتابهای ساحت صلح با تکیه به فرهنگ مهرپایه ایرانی و شیعی و رویکردی علمی ، روشمند و تطبیقی ، صلح شناسی را بطور جدی وارد جرگه نشر می کند. این مجموعه دامنه پژوهشهای صلح را از حیطه کلاسیک این رشته فراتر برده و با تعمیم فضیلت های عفو و دوستی از حوزه روابط خصوصی به روابط عمومی ، اجتماعی و بین المللی ، معنی شناسی و نهاد شناسی صلح را بطور اساسی در سه زمینه اخلاق جنگ ، اخلاق عفو و اخلاق دوستی توسعه می دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر