دسته بندی ها

از هایدگر تا گادامر

کد شناسه :248707
از هایدگر تا گادامر

کتاب از هایدگر تا گادامر: ژان گرودن نویسنده‌ای کانادایی است که آثار فلسفی متعددی به زبان‌های آلمانی، فرانسوی‌و انگلیسی دارد. مسیر هرمنوتیک فلسفی را از هایدگر تا گادامر در یازده فصل پی گرفته و به موضوعاتی پرداخته است که افق گشایی‌های جدیدی را برای فهم هرمنوتیک نزد هایدگر و گادامر و معاصران این دو به همراه دارد. از هایدگر تا گادامر پژوهشی است در بابِ تاریخ و معنای «هرمنویتیک» از ابتدا تا مارتین هایدگر و به‌ویژه هانس ـ گئورگ گادامر. ژان گروندن، نویسنده‌ی کتاب که علاوه بر نگارشِ رساله‌ی دکتریِ خود به راهنمایی گادامر، با او مراوده و انسِ خاصی داشته است، در این کتاب، نخست، در فصلی مفصل، به بیانِ تاریخچه‌ی سنتِ هرمنویتیکیِ غرب و نسبتِ آن با سنتِ «خطابه» می‌پردازد و پس از آن، در دو فصل، به پژوهشی بصیرت آمیز و درخشان در خصوصِ هرمنویتیک هایدگر و به‌طورِکلی پروژه‌ی فلسفیِ او اقدام می‌کند تا بدین وجه زمینه را برای «تعیینِ جایگاهِ هرمنویتیک گادامر از منظرِ هایدگر» مهیا سازد. سپس در فصولِ چهارم تا دهم شرحی عمیق از عناصرِ اصلیِ «هرمنویتیک فلسفیِ» گادامر ــ بر زمینه‌ی بحث از ارکانِ اصلیِ آن همچون زبان، فهم، حقیقت، هنر، بازی، عید، مناسک و گوشِ درون ــ به دست می‌دهد. در نهایت، کتاب را با بررسیِ جایگاهِ هرمنویتیک فلسفیِ گادامر در جهانِ فرانسوی، و به‌ویژه نسبتِ او با فیلسوفانی چون ریکور و دریدا، به پایان می‌برد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر