دسته بندی ها

بازخوانی انتقادی سیاستگذاری های آموزشی در ایران معاصر

کد شناسه :239197
بازخوانی انتقادی سیاستگذاری های آموزشی در ایران معاصر

کتاب بازخوانی انتقادی سیاست گذاری های آموزشی در ایران معاصر/ یکی از مشکلات موجود در جامعه ایران، این است که هر ایرانی به صورت فردی ذهنی خلاق دارد و دارای نبوغ، خلاقیت، هنرمندی و ... است، اما با این حال زمانی که در فضای جامعه در نسبت با دیگری قرار می کرد، این ویژگی های مثبت نمود پیدا نمی کند و به جای هم افزایی دست به تخریب دیگری زده می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر