دسته بندی ها

درآمدی به فلسفه دین

کد شناسه :239194
درآمدی به فلسفه دین

کتاب درآمدی به فلسفه دین/ کتاب درآمدی به فلسفه دین تحقیق گسترده ای است راجع به موضوعاتی که در صدر مباحث رایج فلسفه معاصر دین قرار دارند. در این کتاب مهم ترین آرا و برهان فیلسوفان گذشته و حال بررسی و تحلیل می شوند. کتاب به همه مباحث محوری مطرح در این حوزه می پردازد که از آن جمله است: انسجام درونی اوصاف خداوند، براهین الهیات توحیدی و نیز استدلال های حامی بی خدایی، ایمان و عقل،‌ معجزات، اختیار بشر و مشیت الهی، علم و دین، و جاودانگی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر