دسته بندی ها

بهمن بازرگانی

کد شناسه :237896
بهمن بازرگانی

کتاب بهمن بازرگانی/ بخش اول کتاب پیش رو شامل روایت هاست از رویدادها یا به عبارتی، آنچه پیش آمده از دیدگاه افراد. بهمن بازرگانی در این کتاب، متکلم وحده خاطرات نیست؛ در هر جلسه ای ازدوستی دعوت می کرد تا، حول محوری، نوعی جریان آزاد روایت صورت گیرد. آن ها ضمن یادآوری برخی رویدادها، درصدد وصل کردن آن ها به هم بودند تا به اصطلاح داستان سازمان معنی دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر