دسته بندی ها

روان شناسی ابراز وجود

کد شناسه :235629
روان شناسی ابراز وجود

کتاب روان شناسی براز وجود : ابراز وجود کردن نقطه مقابل دل و جرات نداشتن، و ترفند بازی است. ر این کتاب با برنامه هایی آشنا می شویدد که اعتماد به نفس و احترام گذاشتن به دیگران را افزایش می دهد. ما قویا به ارزش برابر همه انسانها اعتقاد داریم. این کتاب روابط مثبت میان اشخاص و احترام آنها به یکدیگر را تشویق می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر