دسته بندی ها

صحبت به زبان میل

کد شناسه :235076
صحبت به زبان میل

صحبت به زبان میل:آن چه روز خشم در پایان وبه شکلی تراژیک به ما می گوید اینست که سر کوب گری ای که آن و روایت در اماتیک درایر در مقابل خود می بیند نتیجه ی هیچ تدبیر نهادی یا اجتماعی از شناخت نیست کلیسا دولت خانواده فاشیسم یا هیچ فردی این سرکوب گری را ایجاد نکرده است

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر